Νέο τμήμα X-ray

Εναρξη: 08/08/2016

Υποβολή Αιτήσεων έως 05/08/2016

Περισσότερα

Νέο τμήμα Στατικής Φύλαξης

Εναρξη : 08/08/2016
υποβολή Αιτήσεων έως και 05/08/2016

Περισσότερα

Νέο τμήμα BMP4

Εναρξη: 08/08/2016

Υποβολή Αιτήσεων έως 05/08/2016

Περισσότερα

Eκπαίδευση ΥΑΛΕ (Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης)

Εναρξη: 08/08/2016

Υποβολή Αιτήσεων έως 05/08/2016

Περισσότερα